Justyna Prus

W 2003 roku rozpoczęłam studia stacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jeszcze w trakcie studiów, w 2005  roku, podjęłam współpracę ze Studencką Poradnią Prawną oraz Zabrzańskim Centrum Pomocy Prawnej. Od 2008 roku jestem mediatorem posiadającym certyfikat Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Facultas Iuridica”. Po zakończeniu studiów, w latach 2009-2012 odbywałam aplikację radcowską, zorganizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W trakcie aplikacji nawiązałam współpracę z Kancelarią Radców Prawnych Koza-Nessmann-Tajak-Mura sp. p., która trwa do dziś. Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskałam po zdanym w 2012 roku egzaminie państwowym. Począwszy od stycznia 2013 roku wpisana jestem na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem kt-3016.
Posiadam ponad sześcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej prywatnych podmiotów oraz podmiotów usytuowanych w sektorze finansów publicznych. Brałam udział w wielu procesach inwestycyjnych, obejmujących realizację złożonych projektów infrastrukturalnych. Działałam i działam jako pełnomocnik osób domagających się zwrotu kosztów leczenia odbytego poza granicami Polski. Reprezentuję poszkodowanych w sporach sądowych dotyczących szkód wywołanych błędem w sztuce lekarskiej, w tym przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Ponadto świadczę usługi stałej obsługi prawnej zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i dużych spółek, wliczając w to również duże spółki giełdowe.

Wielokrotnie reprezentowałam klientów przed sądami i organami administracji, w tym także przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w różnego rodzaju sprawach cywilnych oraz administracyjnych.

Organizuję i prowadzę szkolenia z zakresu prawa medycznego, ochrony danych wrażliwych, odpowiedzialności podmiotów medycznych i osób wykonujących zawód w ramach samodzielnej praktyki lekarskiej czy pielęgniarek, a także praw pacjenta, w tym pacjenta małoletniego. Interesuję się prawem medycznym, prawem europejskim, prawem administracyjnym, a nadto prawem ochrony środowiska.
Posługuję się biegle językiem angielskim.

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy profesjonalna pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa.

W szczególności jednak zajmuje się: